Verse of The Day 09032021

tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Yohanes 14:26 TB https://bible.com/verse-of-the-day/jhn.14.26/36995

Posted in Umum | Leave a comment

Verse of The Day 08032021

Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119:105 TB https://bible.com/verse-of-the-day/psa.119.105/29835

Posted in Umum | Leave a comment

Verse of The Day 07032021

Tetapi yang terutama: kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4:8 TB https://bible.com/verse-of-the-day/1pe.4.8/25297

Posted in Umum | Leave a comment

Verse of The Day 06032021

Sebab dukacita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi dukacita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. 2 Korintus 7:10 TB https://bible.com/verse-of-the-day/2co.7.10/48772

Posted in Umum | Leave a comment

Verse of The Day 05032021

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 5:24 TB https://bible.com/verse-of-the-day/jhn.5.24/15912

Posted in Umum | Leave a comment