Verse of The Day 28092020

Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu, ya Tuhan , telah memulihkan keadaan Yakub. Mazmur 85:2 TB https://bible.com/bible/306/psa.85.2.TB

Posted in Umum | Leave a comment

27092020

Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 6:23 TB https://bible.com/verse-of-the-day/rom.6.23/62200

Posted in Umum | Leave a comment

Verse of The Day 26092020

Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3:23 TB https://bible.com/verse-of-the-day/rom.3.23/4786

Posted in Umum | Leave a comment

Verse of The Day 25092020

Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3:16?-?17 TB https://bible.com/verse-of-the-day/2ti.3.16-17/62218

Posted in Umum | Leave a comment

Verse of The Day 24092020

Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati.” Lukas 6:36 TB https://bible.com/verse-of-the-day/luk.6.36/62212

Posted in Umum | Leave a comment