Verse of The Day 12062021

Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 1 Korintus 13:4 TB https://bible.com/verse-of-the-day/1co.13.4/17040

Posted in Umum | Leave a comment

Verse of The Day 11062021

“Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada-Ku. Yohanes 14:1 TB https://bible.com/verse-of-the-day/jhn.14.1/52774

Posted in Umum | Leave a comment

Verse of The Day 10062021

Sebab Aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan Kubuat puas.” Yeremia 31:25 TB https://bible.com/verse-of-the-day/jer.31.25/60139

Posted in Umum | Leave a comment

Verse of The Day 09062021

Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya! Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Mazmur 100:4?-?5 TB https://bible.com/verse-of-the-day/psa.100.4-5/73437

Posted in Umum | Leave a comment

Verse of The Day 08062021

Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Mazmur 126:5 TB https://bible.com/verse-of-the-day/psa.126.5/67193

Posted in Umum | Leave a comment