Category Archives: Umum

Verse of The Day 26012021

Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4:18 TB https://bible.com/verse-of-the-day/2co.4.18/40611

Posted in Umum | Leave a comment

Verse of The Day 27012021

Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5:7 TB https://bible.com/verse-of-the-day/mat.5.7/51450

Posted in Umum | Leave a comment

Verse of The Day 25012021

Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui; berserulah kepada-Nya selama Ia dekat! Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya; baiklah ia kembali kepada Tuhan , maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan … Continue reading

Posted in Umum | Leave a comment

Verse of The Day 24012021

Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan , maka Ia akan memelihara engkau! Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan-Nya orang benar itu goyah. Mazmur 55:23 TB https://bible.com/bible/306/psa.55.23.TB

Posted in Umum | Leave a comment

Verse of The Day 23012021

Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan , yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29:11 TB https://bible.com/verse-of-the-day/jer.29.11/25261

Posted in Umum | Leave a comment